top of page

TILINTARKASTUSPALVELUT
     - Asiantuntijapalvelua ja
        yhteistyötä-

Tilintarkastusta I Sujuvaa palvelua
                           -digitaalisuutta hyödyntäen- 

”Yrittäjä keskittyy liiketoimintaansa ja sen kehittämiseen”. 

Tilinpäätöksen laatiminen kuuluu hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Johto esittää tilinpäätöksen oikeellisuuteen sisältyvät kannanotot.

Tilintarkastajan tehtävänä sen sijaan on varmistaa, että yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja kehityksestä saadaan oikeanlainen kuva sidosryhmiä ajatellen.

 

Lakisääteinen tilintarkastus on ydinosaamistani. Tavoitteena laadukas ja sujuva tarkastus. Sähköinen toimintamalli mahdollistaa palvelun paikkakunnasta riippumatta.

 

Keskityn tilintarkastuksissa asiakkaan liiketoiminnan kannalta olennaisiin asioihin. Asiakaskuntana on muun muassa pienet ja keskisuuret yritykset ja yhdistykset.

Verkoston kautta myös erikoisasiantuntemusta verotukseen, talouteen ja yritysjärjestelyihin liittyvissä kysymyksissä.

Arvostaminen 

Täydellisyys

Tilinpäätöksen laatiminen kuuluu hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Johto esittää tilinpäätöksen oikeellisuuteen sisältyvät kannanotot.

Johdon kannanottoja on esimerkiksi:

- kaikki tarvittavat tiedot on esitetty asianmukaisella tavalla tilinpäätöksessä.

- kaikki tilinpäätökseen sisältyvät varat on olemassa ja velat ovat yhteisön todellisia velvoitteita.

Esimerkiksi tilinpäätöksessä esitetään, että myyntisaamisia on 150k€, jolloin johdon kannanotto on että niiden olemassaolo ja realisoitavissa oleva arvo pitää paikkaansa.

Tilintarkastuksessa varmennetaan mm.kyselyin, aineistotarkastuksin ja seuraavalla tilikaudella saatujen suoritusten pohjalta esitettyjen tietojen oikeellisuutta.

Olemassaolo 

ja  

Tapahtuminen

Oikeellisuus

ja katko

Our Services

Tilintarkastuspalvelut pien- ja kasvuyrityksille
 - pitkäaikaisella kokemuksella tilitoimisto- ja tilintarkastusyhteisöissä työskentelyn myötä-.

 

“Sähköistyminen tehostaa tilintarkastajan työtä". "Digitalisaation avulla voidaan tarkastaa laajemmin ja tehokkaammin" 

Contact
bottom of page